Rotationsgjutning, Siloer

Vad är Rotationsgjutning?

“Rotationsgjutning är en process där man kan gjuta ihop termoplastiskt material i pulverform till en fast produkt.” Du kan läsa om detta på denna hemsida, som innehåller en hel del information om detta ämne. Läs mer här om Rotationsgjutning.

Siloer för dig

Alla Siloer är inte samma sak – det beror på dina behov. Ha en pratstund med dissa specialister och få det rätte idag. Här har de från 20 liter och större. De har nästan allt i Siloer. Läs mer här.